Polityka prywatności

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka:
 Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna, z siedzibą: ul. Wyb. Ludwika Pasteura 18/1I, 50 – 367 Wrocław,
 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Cel przetwarzania

 1. Zawarcie i wykonywanie umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej i sprzedaży nieruchomości, umowy najmu lokalu w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, odbioru nieruchomości i rozliczenia kosztów ich nabycia oraz innych usług związanych z nieruchomościami.
 2. Marketing bezpośredni polegający na przygotowywaniu i przesyłaniu na podstawie Twojej zgody informacji handlowych o produktach i usługach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS)
   oraz poczta elektroniczna (e-mail).
 3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami innymi niż związane z rękojmią rzeczy sprzedanej.
 5. Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z usługami świadczonymi przez Administratora
 6. Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości.

 

Podstawa prawna przetwarzania – w relacji do celu przetwarzania

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
   podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,przed zawarciem umowy.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą.
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 5. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości.

 

Okresy przechowywania danych osobowych lub kryteria ich ustalania – w relacji do celu przetwarzania

 1. Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.
 2. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia.
 3. Przetwarzanie następuje przez okres, w jakim możliwe jest stwierdzenie wady nieruchomości (co do zasady 5 lat od daty przekazania nieruchomości) oraz 10 lat w przypadku roszczeń na zasadach ogólnych, czas przewidziany na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi (co do zasady 1 rok od dnia stwierdzenia wady) oraz czas potrzebny na rozpatrzenie tych roszczeń.
 4. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów), oraz dodatkowych sześciu miesięcy
  od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili.
 5. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji
  podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
 6. Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

 

2. Podanie danych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem nieruchomości – rezerwacyjnych, deweloperskich, przedwstępnych lub sprzedaży nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju umów najmu.

3. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu wykonywania czynności związanych z realizacją usług świadczonych przez nas takich jak np. spółki celowe realizujące inwestycje budowy danej nieruchomości podlegającej sprzedaży, dostawcy usług wykonywanych na Twoje zlecenie, wspólnoty mieszkaniowe, firmy świadczące usługi wsparcia sprzedaży, usługi biurowe i księgowe , teleinformatyczne, projektowe, budowlane, notarialne, doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowe, wspierające marketing produktów i usług administratora.

4. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa) . Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@starter.net.pl.
5. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do zmian w wymaganiach prawnych. Zmiany będą udostępnianie na stronie internetowej www.starter.net.pl.

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.rezydencjabankowa.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

akceptuję